Mgr. Martina Vašutová, Ph.D.

Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: vasutova.m@czechglobe.cz

Odborné zaměření


  • ektomykorhizní symbióza a její role v koloběhu C

  • ekologie a diverzita hub (hranice lesa, vliv managementu)

Vzdělání


  • PhD: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Botanika (2001-2008)

  • Mgr: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Systematická biologie a ekologie (1996-2001)

Profesní kariéra


  • 2001-2008 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (asistentka, odborná asistentka)

  • 2008-2009 Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (odborná asistentka)

  • 2012-dosud Ústav výzkumu globální změny AV ČR (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR) (vědecký pracovník)

  • 2015-dosud Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (odborná asistentka)

Členství

Česká věděcká společenost pro mykologii

Stručná scientometrie

počet článků v časopisech s impakt faktorem: 7