Ing. Růžena Janoutová, Ph.D.

Foto
Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Oddělení dálkového průzkumu země
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: janoutova.r@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 295

Odborné zaměření

dálkový průzkum země, DART (Discrete Anisotropic Radiative Transfer) modely, analýza obrazu, matematické modelování, automatické zpracování dat ze spektrometru 

Vzdělání


Magisterský titul: 2010-2012 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrtví, obor Matematické inženýrství; Téma: Matematické modelování morfologie jehličnanů

Bakalářský titul: 2007-2010 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrtví, obor Matematické inženýrství; Téma: Matematické modelování pomocí L-systémů