Dr. rer.nat. Mgr. Kateřina Macháčová

Foto
Pozice: Vedoucí oddělení, vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení ekosystémové výměny stopových plynů
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: machacova.k@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 224

Odborné zaměření

Rostlinná fyziologie a ekologie se zaměřením na studium toků oxidu dusného a metanu z různých druhů stromů, z půdy a z lesních ekosystémů

Vzdělání

Doktorské studium:


10/2008 – 06/2012    Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,Německo, Faculty of Forest and Environmental Sciences, Chair of Tree Physiology


specializace: fyziologie stromů


Doktorské práce: "Emise oxidu dusného (N20) a metanu (CH4) z kmenů různých druhů stromů"


10/2008 – 06/2012    doktorandská škola "Environment, Society and Global Change", Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, vědní oblastAdapting Forest Ecosystems to Global Change”


 


Magisterské studium:


09/2002 – 06/2008    Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta


studijní program: biologie, specializace: rostlinná fyziologie (Katedra experimentální biologie rostlin)


Magisterská práce: "Změny struktury mikrotubulárního cytoskeletu během zakládání Casparyho proužku v endodermálních buňkách kořene Allium cepa"10/2005-09/2006       Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, Faculty of Biology

Profesní kariéra

Od 1.5.2018    vedoucí oddělení a vědecký pracovník v Oddělení ekosystémové výměny stopových plynů, Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky, v. v. i.


01.11.2012 - 30.4.2018       vědecký pracovník (Post Doc pozice) v Laboratoři ekologické fyziologie rostlin, Ústav výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky, v. v. i.

Ocenění

06/1998   bronzová medaile z INEPO (International Environmental Project Olympiad) v Istanbulu, Turecko


 

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2017 - 2019 projekt "Toky metanu a oxidu dusného z různých druhů stromů temperátního a boreálního lesa", Juniorský projekt GAČR (17-18112Y), KM hlavním řešitelem


10/2018 - 11/2018 výzkumný pobyt v tropickém deštném lese (exp. stanice Mare Longue Nature Reserve) na ostrově La Reunion, Francie, kooperace s University of Reunion Island (Multi-domain Access to RI platforms funding under ENVRIplus project, Horizon 2020)


2015 - 2016  projekt "Emise metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) ze stromů Fagus
sylvatica" v rámci Program of Project Based Personnel Exchange: DAAD a AVČR (DAAD-15-03), KM český řešitel


06/2017 - 07/2017     výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki


06/2015 - 07/2015     výzkumný pobyt na experimentální stanici Konventwald, Black forest, a na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, kooperace s Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (projekt v rámci Program of Project Based Personnel Exchange: DAAD a AVČR)


04/2015 - 06/2015     výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki


02/2015 - 03/2015     výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki (transnational access funding under the ExpeER (Ecosystem research) project, EU FP7)


10/2014 - 11/2014     výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki (transnational access funding under the ExpeER (Ecosystem research) project, EU FP7)


04/2014 – 07/2014    výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki (transnational access funding under the ExpeER (Ecosystem research) project, EU FP7)


05/2013 – 08/2013    výzkumný pobyt na experimentální stanici v Hyytiala,  Finsko, kooperace s University of Helsinki (transnational access funding under the ExpeER (Ecosystem research) project, EU FP7)


10/2011 – 02/2012     stipendium pro doktorské studium na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, od Albert-Ludwigs-Universität Freiburg


10/2008 – 09/2011     stipendium pro doktorské studium na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, od German Academic Exchange Service (DAAD)


12/2009 – 01/2010     výzkumný pobyt na Institute of Meteorology and Climate Research, Karlsruhe Institute of Technology, Garmisch-Partenkirchen, Německo


10/2005 – 07/2006     stipendium pro studium biologie na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo, od nadace Landesstiftung Baden-Württemberg
Členství

European Geosciences Union (EGU) membership


American Geophysical Union (AGU) membershipod roku 2016 pravidelná organizace a spoluorganizace sekcí na tema "Forests and the methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) cycles" v rámci každoroční EGU General Assembly konference (Vídeň, Rakousko)

Stručná scientometrie


Počet peer-reviewed článků: 10


Počet článků v jiných časopisech: 7


Celkový citační index: 73