Ing. Michaela Kotrlová

Foto
Pozice: pracovník OPŘ
Oddělení: Oddělení projektového řízení
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: cepova.m@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 238

Odborné zaměření


  • aktivní vyhledávání projektových výzev

  • přípravu projektových/grantových žádostí pro národní grantové agentury, mezinárodní instituce, v rámci EU operačních programů ČR apod.

  • koordinace a řízení realizovaných projektů

  • zpracovávání zpráv a vyhodnocování projektů vůči poskytovatelům dotací/grantů

Vzdělání

 2012 - 2014    Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská (Řízení a ekonomika podniku), Ing., Diplomová práce na téma: Metodika projektového cyklu OP VK projektů ve veřejné výzkumné instituci


 2008 – 2011    Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta (Provoz a ekonomika), Bc., Bakálářská práce na téma: Porovnání čerpání prostředků EU do oblasti zemědělství v programových obdobích 2004 – 2006 a 2007 – 2013 – Program rozvoje venkova

Profesní kariéra

Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i. - Oddělení vědeckého tajemníka (11/2010 - 02/2011)


Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - Oddělení vědeckého tajemníka (03/2011 - 12/2011)


Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - Oddělení projektového řízení (01/2012 - 12/2015) 


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. - Oddělení projektového řízení (01/2016 - )