Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: ac.a@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 253

Odborné zaměření

ekologická fyziologie rostlin, aplikace dálkového průzkumu ve fyziologii rostlin, globální změna klimatu, zobrazovací a nezobrazovací fluorimetrie, zobrazovací a nezobrazovací spektroskopie, využití rychle rostoucích dřevin v energetice.

Vzdělání

1999 – 2004 Magisterské štúdium: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (Košice), Fakulta 
prírodných vied, odbor Environmentálna Ekológia 


2004 – 2010: Ph.D. studium: Jihočeská Univerzita (České Budějovice), 
Zemědělská fakulta

Profesní kariéra

2004 - 2005: PhD student, Ústav ekologie krajiny, AV ČR


od 2005: vědecký pracovník, Ústav výzkumu globální změny (ÚVGZ) AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Od dubna do června 2003: Výměnný pobyt Sokrates Erasmus na Aristotelove univerzitě v Solúni (Řecko)


Září 2006 až březen 2007: Doktorská stáž – Univerzita ve Wageningen (Nizozemí)


Duben až Květen 2013: Hostující post-doc na univerzitě v  Antwerpách, Oddělení rostlinné ekologie


Září až Listopad 2013: Hostující post-doc na univerzitě ve Freiburgu, Oddelění zpracování dřeva 

Členství

od 2008: člen České společnosti pro ekologii (ČSPE)


od 2012: zakladající člen Resilience, O.S.


od 2013: člen Vědeckého klimatického fóra


od 2014: Předseda Národního komitétu Mezinárodního programu geosféra-biosféra (IGBP)

Stručná scientometrie

Články v impaktovaných časopisech: 9


Ćlánky v jiných specializovaných časopisech: 6


Monografie: 1


Skripta: 1


Citace: 89 (podle WoS), 84 (bez autocitací)


H-index: 4