Ing. Karel Klem, Ph.D.

Foto
Pozice: veděcký pracovník
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Oddělení: Oddělení impaktových experimentů
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: klem.k@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 257

Odborné zaměření

Ekofyziologie a stresová fyziologie rostlin včetně polních plodin, manipulační experimenty, vliv UV radiace, stresu suchem, minerální výživy rostlin, spektrálního složení radiace, zvýšené koncentrace CO2, minerální výživy rostlin, ekofyziologie fotosyntézy, spektrální odrazivost na úrovni listů a porostu, chlorofylová fluorescence, struktura porostu a morfologie rostlin.

Vzdělání

1991 - Ing.   Agronomická fakulta, VŠZ v Brně nyní Mendelova Univerzita v Brně


2003 - PhD.  Agronomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

Profesní kariéra

1994 -2009  Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.,  výzkumný pracovník, herbologický výzkum a pěstitelské technologie polních plodin


2004 – 2009  Agrotest Fyto, s.r.o., vědecký pracovník, herbologický výzkum a pěstitelské technologie polních plodin


2009 - dosud Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.) vědecký pracovník - junior, ekofyziologie rostlin, manipulační experimenty zaměřené na dopady změny klimatu

Členství

EWRS - European Weed Research Society


člen oborové rady doktorského studia "Obecná produkce rostlinná" AF Mendelova Univerzita v Brně


předseda Rady instituce CVGZ AV ČR, v.v.i.

Stručná scientometrie

Články v impaktovaných časopisech: 27


Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech: 20


Kapitoly v knize: 7


Patenty, užitné vzory: 2


Citace: 191 (celkově dle WoS)


H-index: 9