Mgr. Mirka Šprtová, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: sprtova.m@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 260

Odborné zaměření


 • biofyzikální rostlinná fyziologie; vliv radiačního režimu (difúzní/přímá radiace; spektrální složení; dynamický světelný režim; UV-B radiace); vliv zvýšené koncentrace CO2 na fyziologii rostlin

Vzdělání


 • Mgr: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Biofyzika a chemická fyzika, Diplomová práce: "Využití rychlého indukčního jevu fluorescence chlorofylu a pro studium účinků přirozených stresů na asimilační aparát smrku ztepilého [Picea abies (L.) Karst.] v polních podmínkách
 • PhD: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Biofyzika a chemická fyzika, Disertační práce: "Studium fukční odezvy asimilačního aparátu lesních dřevin na dlouhodobě působící zvýšený příkon UV-B radiace"XXX

Profesní kariéra


 • 1994 - 2005: vědecký pracovník, Ústav ekologie krajiny AV ČR

 • 2005 - 2011: vědecký pracovník, Ústav systémobé biologie a ekologie AV ČR

 • 2011 - 2015: vědecký pracovník, Centrum výzkumu globální změny AV ČR

 • 2016 - dosud: vědecký pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Významné výzkumné pobyty a stipendia


 • 1995: stáž na Department of Plant Biology, University of Illinois, prof. E. DeLucia

 • 1996-2004: pracovní stáže na Department of Forest Ecology, University of Tuscia, Viterbo, Italy, prof. G. Scarascia - Mugnoza

Členství


 • 2000 - dosud: člen Národní informační sítě pro rámcové programy EU (NINET)

 • 2005 - 2006 : člen Rady na podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje

 • 2013 - dosu: člen výboru Česko-norského výzkumného programu

Stručná scientometrie

počet článků v impaktových časopisech. 21


počet článků v dalších vědeckých časopisech: 5


celkový citační index: 329


H index: 12