doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.

Foto
Pozice: Výkonný ředitel CzechGlobe
Oddělení: Výkonný ředitel
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: janous.d@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 266

Odborné zaměření


 • Ekologie lesa

Vzdělání


 • Ing., 1983 - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesní inženýrství

 • CSc., 1991 - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Pěstění lesa

 • Doc., 2005 - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ekologie lesa

Profesní kariéra


 • 2016 statutární zástupce ředitele instituce, zástupce ředitele pro ekonomiku instituce, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

 • 2011 – 2015 statutární zástupce ředitele instituce, zástupce ředitele pro ekonomiku instituce, Centrum výzkumu globální změny AV ČR

 • 2005 – 2011 statutární zástupce ředitele instituce, zástupce ředitele pro ekonomiku instituce, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR

 • 1998 – 2005 statutární zástupce ředitele instituce, zástupce ředitele pro ekonomiku instituce, Ústav ekologie krajiny ČSAV

 • 1993 – 2003 vedoucí vědeckého oddělení, Ústav ekologie krajiny ČSAV

 • 1992 – 1993 vedoucí vědeckého oddělení, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV

 • 1983 – 1991 výzkumný pracovník, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV

Členství


 • od 1994 - člen Národního lesnického komitétu

 • od 1994 – člen Národního klimatického programu

 • od 2004- člen České bioklimatologické společnosti

 • od 2004- člen národního výboru IGBP (International Geosphere-Biosphere Programme)

 • od 2005- člen oborové rady studijního programu Ochrana lesa (MENDELU v Brně

 • od 2012 – člen oborové rady studijního programu Aplikovaná bioklimatologie

Stručná scientometrie


 • publikace v recenzovaných impaktovaných periodicích: 34

 • publikace v recenzovaných neimpaktovaných periodicích vedených ve světově uznávaných databázích: 36

 • publikace v recenzovaných neimpaktovaných periodicích – seznam recenzovaných periodik: 18

 • knihy v mezinárodních jazycích: 4

 • úplný počet citací: 1353

 • H-index podle ISI Web of Science: 14