prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
člen Švédské královské akademie zemědělských a lesnických věd

Foto
Pozice: Ředitel CzechGlobe
Oddělení: Ředitel ústavu
Oddělení: Útvar vnějších vztahů
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: marek.mv@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 269

Odborné zaměření

Ekofyziologie a biofyzika fotosyntézy vyšších rostlin, toky energie a látek rostlinnými systémy, uhlíkový cyklus, produkce rostlin, ekologie, ekologická fyziologie lesních dřevin, mikroklimatologie, Globální změna a ekosystémy.

Vzdělání


 • 1978: Lesnická fakulta VŠZ Brno: „Lesní inženýr“

 • 1983: Filozofická fakulta UK Praha: Postgraduální kurz (5 sem.) “Zpracování dat v experimentálním výzkumu“

 • 1983: ČSAV: kandidát biologických věd „Fyziologie rostlin“

 • 1986: Přírodovědecká fakulta UK Praha: RNDr. obecná biologie obor: „Biofyzika“

 • 1992: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc: docent obor:“ Fyziologie rostlin“

 • 1999: Akademie věd: doktor biologických věd. „Fyziologie rostlin“

 • 2001: Lesnická a dřevařská fakulta MZLU Brno: profesor obor:“ Ekologie lesa“

Profesní kariéra


 • 1979-1982: interní aspirantura PřF UK Praha

 • 1983-1986: odborný asistent: PřF UK Praha, katedra ochrany a tvorby životního prostředí

 • 1986: vědecký pracovník AV ČR: Ústav experimentální fytotechniky ČSAV

 • 1986-1990: samostatný vědecký pracovník: Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV,

 • 1991-1993: visiting scientist Zemědělská univerzita Uppsala, pracoviště Umea, Švédsko,

 • 1993- 1999: vedoucí vědecký pracovník Ústav ekologie krajiny

 • 1999 – 2006: ředitel Ústavu ekologie krajiny AV ČR

 • 2000- doposud: vědecký pracovník UFB JČU Č. Budějovice

 • 2001 – 2009: předseda KR GA ČR

 • 2002 – 2004. vědecký pracovník Katedry fyziky PřF Ostravská univerzita

 • 2002 – doposud: vědecký pracovník Ústavu ekologie lesa LDF MZLU Brno

 • 2003 – doposud: vědecký pracovník Ústavu fyzikální biologie JČU Č, Budějovice

 • 2007 -2010: ředitel Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v .v.i.

 • 2009- doposud: národní koordinátor EU infrastruktury ICOS

 • 2010- doposud: vědecký koordinátor národní výzkumné infrastruktury CzechCOS

 • 2011 – 2015: ředitel centra excelence: Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.

 • 2016: ředitel centra excelence: Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.

Členství

VR VÚLHM Jíloviště-Strnady
VR PřF OU Ostrava
VR Centrum otázek ŽP UK Praha
VR rektora MZLU Brno
Předseda OR doktorského studia „Ekologie lesa“ LDF MENDELU v Brně
OR „Fyziologie rostlin“ PřF UK Praha – doktorské studium
OK „Aplikovaná a krajinná ekologie“ AF MZLU Brno – doktorské studium
OR „Fyziologie rostlin“ PřF UK Praha – doktorské studium
OK „Fyziologie rostlin “ BF JčU Č. Budějovice – doktorské studium
OK „Biofyzika“ BF JčU Č. Budějovice – doktorské studium
Člen komise pro obhajoby DrSc. v oborech Fyziologie rostlin, AV ČR
Člen komise pro obhajoby DrSc. v oborech Ekologie,AV ČR
Člen komise pro obhajoby DrSc. v oborech Botanika a fyziologie rastlín, SAV
Čestný předseda v redakční rady Journal of Forest Science
Předseda vědecké rady Ministra životního prostředí ČR (2001-2008)

Stručná scientometrie

Celkový počet vědeckých publikací a prezentací (např.: postery, vyzvané přednášky): 342
Počet článků v impaktovaných. časopisech: 82
Počet článků v ostatních vědeckých časopisech: 100
Počet monografií: 6
Učebnice: 2
Vyzvané přednášky, postery, abstrakty mezinárodních konferencí: 154
Celkový impaktový faktor: 398  
Celková citovanost WOS: 1941
Citace: 1411
HI: 21


ODKAZY VÝUKA