Mgr. Petr Holub, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: holub.p@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 270

Odborné zaměření

Problematika klimatických změn (např. vliv vyšších depozic dusíku, vliv sníženého množství srážek a vliv zvýšeného CO2) a problematika expanze dlouhostébelných trav do travinných ekosystémů; růst a produkce biomasy; příjem a translokace živin; toky uhlíku a dusíku v ekosystémech; kultivační experimenty.

Vzdělání

Mgr. - MU Brno, Přírodovědecká fakulta, Fyziologie rostlin (1988-1993)


Ph.D. - MU Brno, Přírodovědecká fakulta, Fyziologie rostlin (1995-2000)

Profesní kariéra

1993-2009: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Brno - Vědecký pracovník


2009-2010: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., Brno - Vědecký pracovník


2011-2015: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno - Vědecký pracovník


2016-současnost: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno - Vědecký pracovník

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1996: Institute of Botany, Jagellonian University, Krakow, Dr. M. Kotaňska; travinná společenstva odlesněných ekosystémů a půdní interakce.


1997: Ithaca College, Ithaca, USA, Prof. J. Bernard; růst klonálních rostlin.


1999: Wageningen Agricultural University, Netherlands, Prof. F. Berendse; Utrecht University, Netherlands, Prof. R. Bobbink; metodika studia efektivity využití živin.

Členství

2001-2004: člen české vědecké skupiny projektu CARBOMONT (EVK2-CT2001-00125).


2007-2013: člen organizačního výboru programu ESF CLIMMANI (Climate Change-Manipulation Experiments).

Stručná scientometrie

Recenzované publikace s impakt faktorem: 36


Recenzované publikace bez impakt faktoru: 21


Knihy - mezinárodní jazyk: 2


Knihy - jiný jazyk: 1


Celkový počet citací (bez autocitací): 211


H-index podle ISI Web of Science: 10