Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení toků látek a energie
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: pavelka.m@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 255

Odborné zaměření

Uhlíkový cyklus, respirace, toky látek a energie mezi ekosystémy a atmosférou, globální změna klimatu, vývoj měřících systémů.

Vzdělání

1998 – 2003 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, diplomová práce: “Měření toků CO2 z půdy do atmosféry a jejich dynamika”


2003 – 2009 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, disertační práce: "Půdní respirace jako zdroj CO2 v ekosystému"

Profesní kariéra

2010–dosud: vedoucí Oddělení toků energie a látek, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (dříve CVGZ AV ČR, ÚSBE AV ČR)


2008-2010: zástupce ředitele pro pracoviště Brno, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i


2009–2010: post-doktorand, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i


2003–2009: Ph.D. student, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i, (dříve ÚEK AV ČR)1991–2003: technik výzkumu, Ústav ekologie krajiny AV ČR

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2004 Letní škola ESF “Integrated methodology on soil carbon flux measurements”. Centro di Ecologia Alpina, Monte Bondone, Trento, Itálie.


2011 TTORCH Summer School 2011, Summer school on challenges in measurement and modeling of greenhouse gas concentrations and fluxes. Hyytiälä, University of Helsinki, Finland.

Členství

Research Infrastructure Council of ICOS (ESFRI, FP7),(2013-2016)


Monitoring System Assembly Committee of ICOS (ESFRI, FP7), vice-president (2013-2016)


Grémium ředitele Centra výzkumu globální změny AV ČR


Oborová rada v doktorském studijním programu Krajinné inženýrství, obor Ekologie lesa, MENDELU v Brně


Oponent pro časopisy “Agriculture Forest Meteorology“, “Soil Biology and Biochemistry“, “Plant, Soil and Environment“


Hodnotitel grantových projektů Technologická agentura České republiky, program ALFA; Agentúra na podporu výskumu a vývoja, SR.

Stručná scientometrie

Počet článků v impaktovaných časopisech: 41


Počet článků v ostatních vědeckých časopisech: 19


Celkový počet citací vč. autocitací na všechny práce podle WoS: 470


H-index podle WoS: 11


ResearcherID: I-8754-2012


ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7339-3410