Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení klimatického modelování
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: stepanek.p@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 214

Odborné zaměření

homogenizace a zpracování klimatologických databází (vytváření vlastního software, www.climahom.eu), validace výstupů regionálních klimatických modelů, časová a prostorová analýza dat, kolísání klimatu

Vzdělání

1989-1993: Gymnázium Vídeňská 47, Brno, specializace programování


1993-1998: Přírodovědecká fakulta Masarykovy University v Brně, studijní obor Geografie a kartografie, specializace klimatologie a hydrologie (diplomová práce Metody analýzy kolísání teploty vzduchu a srážek na příkladu Brna), cena děkana


1998-2006: Přírodovědecká fakulta Masarykovy University v Brně, doktorské studium, studijní obor Fyzická geografie (disertační práce: Variabilita teploty vzduchu na území České republiky v období přístrojových měření)

Profesní kariéra

1998–2001: aspirant na Katedře geografie a kartografie, PřF MU Brno.


2003–2005: klimatolog na Českém hydrometeorologickém ústavu, pobočka Brno,


2005–2012: vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie, ČHMÚ, p. Brno.


od r. 2013: klimatolog na Českém hydrometeorologickém ústavu, pobočka Brno, částečný úvazek


od r. 2011: vědecký pracovník v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe) (Oddělení klimatického modelování)


Ocenění

1998: cena děkana (Přírodovědecká fakulta Masarykovy University v Brně)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Universita Evora, Portugalsko, 1999 (1 měsíc);


Imersiva, Ltd., Lisabon, Portugalsko, 1999-2000 (5 měsíců);


Universita Zaragoza, Španělsko, 2003 (3 týdny);


Meteorologisk Institute, Oslo, Norsko, 2004 (2 týdny)

Členství

předseda brněnské pobočky České meteorologické společnosti

Stručná scientometrie

53 původních vědeckých prací a 5 monografií, citováno 600krát (podle WOS), h index = 13