RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.

Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení klimatického modelování
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: kysely@ufa.cas.cz

Odborné zaměření

proměnlivost a změna klimatu, analýza extrémních hodnot, statistické modelování, validace klimatických modelů, biometeorologie, dopady proměnlivosti a změny klimatu

Vzdělání

1992-1997: Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha (obor: fyzika, specializace: meteorologie a klimatologie)


1997-2000: interní postgraduální studium, Katedra meteorologie a ochrany prostředí, MFF UK, Praha; téma práce: Změny ve výskytu extrémních teplotních jevů

Profesní kariéra

−      od 1996: Ústav fyziky atmosféry AV ČR (vedoucí vědecký pracovník od 2005; vědecký tajemník ÚFA 2003-2016, člen vědecké rady 2004-2006, zástupce vedoucího Oddělení klimatologie od 2007, člen Rady ÚFA od 2012, vedoucí Oddělení klimatologie od 2016)


−      2011-2014: Technická univerzita v Liberci, Katedra aplikované matematiky (garant vědy a výzkumu, ESF projekt KLIMATEXT, částečný úvazek)


−      od 2013: Ústav výzkumu globální změny AV ČR (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR) - částečný úvazek

Ocenění

-      WMO Professor Mariolopoulos Award (2011) za vynikající článek v atmosférických vědách


-      EMS Young Scientist Award (2006) za soubor prací publikovaných v uplynulých 3 letech – cenu uděluje jednou ročně Evropská meteorologická společnost vědci do 32 let


-      Tromp Scientific Award (2005) za vynikající článek – cenu uděluje jednou za 3 roky International Society of Biometeorology vědci do 35 let

Členství

European Geosciences Union, American Meteorological Society

Stručná scientometrie

70+ publikací na WoS


1200+ citací na WoS


H-index: 23 (stav v únoru 2016)