Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecká pracovnice
Oddělení: Oddělení analýzy proměnlivosti změn klimatu
Pracoviště:
MUNI, Brno
Kotlářská 2
Brno
602 00

Email: ladkar@sci.muni.cz
Telefon: 549 497 691

Odborné zaměření

historická klimatologie, hydrometerologické extrémy a jejich dopady, přístrojová meteorologická měření a dokumentární prameny, statistická analýza meteorologických řad, kolísání klimatu v českých zemích

Vzdělání


  • Ph.D. (2004-2008): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzická geografie, disertační práce: "Analýza vizuálních denních záznamů počasí a časných přístrojových meteorologických měření v českých zemích"  • Mgr. (2000-2004): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Geografie a kartografie, diplomová práce: "Povětrnostní singularity na území České republiky"  • Bc. (1997-2001): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Aplikovaná matematika - geografie

Profesní kariéra


  • 2012-dosud: vědecká pracovnice, Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

  • 2005-dosud: odborná pracovnice, Geografický ústav PřF, Masarykova univerzita

Ocenění


  • 2015: Cena Josefa Hlávky v kategorii vědecká literatura v oblasti věd o neživé přírodě

  • 2014: Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin

  • 2008: Cena děkana Přírodovědecké fakulty MU za vynikající výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti

Členství

European Geosciences Union

Stručná scientometrie

(stav k listopadu 2018)  • počet publikaci na WoS: 27, počet citací: 130 (112 bez autocitací), h-index: 8

  • počet monografií: 6, počet kapitol v monografiích: 3, počet článků v impaktovaných časopisech: 24, počet článků v recenzovaných časopisech/sbornících: 14