prof. Douglas Lawrence Godbold, PhD.

Pozice: research senior
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: douglas.godbold@boku.ac.at

Odborné zaměření

Ekologie lesa; biologie kořenů; mykorhizy; klimatická změna

Vzdělání

Profesor, Göttingen University - 1955


Docent (Lesnická botanika), Göttingen Universität - 1991


PhD. (biologie), University of Liverpool - 1983


B.Sc.  (Biologie), University of Sussex - 1979

Profesní kariéra

2013 - dosud: Senior researcher v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)


2011 - dosud: profesor ekologie lesa na Universität für Bodenkultur (BOKU) ve Vídni, v Rakousku


1998 - 2011: profesor lesnických věd na University of Bangor 

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Charles Bullard stipendium, Harward University, USA (1995-1996)


NSERC vědecká výměna 1992

Stručná scientometrie

178 recenzovaných prací


H factor 40


4 399 citací