Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.

Foto
Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Oddělení analýzy proměnlivosti změn klimatu
Pracoviště:
MUNI, Brno
Kotlářská 2
Brno
602 00

Email: dolak@mail.muni.cz

Odborné zaměření

Hydrometeorologické extrémy v českých zemích v 17.-20. století a jejich socio-ekonomické dopady, výzkum sucha a dopadů změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR. 

Vzdělání

2012-2017: PhD studium - Geografický ústav PřF MU (studijní obor: Fyzická geografie)


2010-2012: Mgr - Geografický ústav PřF MU, Historický ústav FF MU (studijní obor: Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, Učitelství historie pro střední školy)


2007-2010: Bc - Geografický ústav PřF MU, Historický ústav FF MU (studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, Historie)

Profesní kariéra

2013-dosud: postdoktorand, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. 


2012-dosud: odborný pracovník, Geografický ústav PřF MU

Ocenění

2016: Young Scientist Travel Award, EMS


2015: Director's award na konferenci Global Change: A Complex Challenge


2013: Cena děkana za vynikající výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti


Významné výzkumné pobyty a stipendia

Univerzita Bern, Švýcarsko: listopad-prosinec 2014


Longyearbyen, Svalbard: březen-duben 2016

Členství

Historical Geography Research Group


European Geosciences Union

Stručná scientometrie

Počet publikaci na WoS: 13


Počet citací: 43


Počet citací bez autocitací: 21


H-index = 4https://www.researchgate.net/profile/Lukas_Dolak


http://www.researcherid.com/Workspace.action