Ing. Jan Purkyt

Pozice: PhD student
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: purkyt.j@czechglobe.cz
Telefon: 730 164 646

Odborné zaměření

Ekosystémové funkce a služby; adaptační opatření vůči environmentální změně v leso-zemědělské krajině; změny ve využití krajiny a v ukládání uhlíku v krajině.

Vzdělání


  • 2013 - nyní: doktorské studium (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta) | studijní obor: Aplikovaná a krajinná ekologie | disertační práce: Produkční a evapotranspirační funkce jednotlivých kategorií využití krajiny v měnících se klimatických podmínkách

  • 2010 - 2013: magisterské studium (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí) | studijní obor: Krajinné inženýrství | diplomová práce: Analýza a hodnocení dynamiky vývoje lesa na Mostecku

  • 2007 - 2010: bakalářské studium  (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí) | studijní obor: Krajinářství | bakalářská práce: Sledování dynamiky změn doprovodné vegetace v krajině na příkladu zájmového území Boučí u Sokolova

Profesní kariéra


  • 2013 - nyní: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (dříve: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

06 a 11/2014 Institute of Forest Ecology (IFE), The University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)

Stručná scientometrie

https://www.researchgate.net/profile/Jan_Purkyt