Ing. Stanislav Juráň, Ph.D.

Foto
Pozice: postdoktorand
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: juran.s@czechglobe.cz
Telefon: 511 192 222

Odborné zaměření

Emise biogenních volatilních organických látek; PTR-MS; Proton Transfer Reaction – Mass Spectrometry; MatLab; modelování toků, Inverzní Lagrangianův Transportní Model, troposferický ozon, eddy covariance ozonu

Vzdělání

Mendelova univerzita, Brno 2013-2017


Agronomická fakulta, Doktorské studium, obor Anatomie a fyziologie rostlin, disertační práce na téma Vliv mikroklimatických podmínek na emisi volatilních organických látek biogenního původu v lesních porostech


Mendelova univerzita, Brno 2011-2013


Agronomická fakulta, obor Biotechnologie rostlin, předměty státní zkoušky: Fyziologie růstu a vývoje, Molekulární fyziologie, Biotechnologie rostlin v ochraně životního prostředí, Genetika rostlin, Biotechnologie rostlin v praxi, diplomová práce na téma Změny jadérka v průběhu buněčné smrti


University of Cambridge, 2010


Vykonání zkoušky a získání First certificate of english (FCE)


Masarykova univerzita, Brno 2007-2010


Přírodovědecká fakulta, obor Molekulární biologie a genetika, předměty státní zkoušky: molekulární biologie, genetika, bakalářská práce na téma Mechanizmy buněčné smrti a možnosti jejího studia


Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, Šlapanice 1999 – 2007


všeobecné vzdělání, maturitní zkouška: chemie, biologie, čeština, angličtina


ZŠ Šlapanice, Šlapanice 1994-1999

Profesní kariéra

2010
Výzkumná aktivita v laboratořích nádorové biologie pod vedením paní doc. Ivy Slaninové, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita


2012
14 denní praxe v CzechGlobe, týden na terénní stanici na Bílém kříži, měření přístroji Li-COR Li 6400, Li 3000A, SPAD. Následná analýza dat


2012-2013
Laboratorní praxe v laboratořích Ústavu biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity pod vedením pana prof. Ladislava Havla


9/2013 - 2017
doktorand Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (dříve Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i)


2017-doposud


Postdoktorand Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Ocenění

Diplom za nejlepší prezentaci v anglickém jazyce na 13. Dnech studentů experimentální biologie rostlin DSEBR, 2015, Brno, Česká republika.

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2014: Centro di Ricerca per lo Studio delle relazioni tra pianta e suolo, Řím, Itálie pod vedením Dr. Silvana Farese. Účast na měřících kampaních v Castelporzianu, analýza dat, školení PTR-TOF-MS, modelace toků BVOC.


2015: letní škola - Univerzita v Innsbrucku, Rakousko, Innsbruck Summer School of Alpine Research on Surface-Atmosphere Exchange over Mountainous Terrain.


2015:  Council for Agricultural Research and Economics, Research Center for the Soil–Plant System, Řím, Itálie, zpracování dat a psaní společného článku, supervisor Dr. Silvano Fares.


2016 National Oceanography Centre, Southampton, United Kingdom, International Summer School on Global Greenhouse Gases, modelling of processes and greenhouse gases fluxes.


2018 (březen-srpen, 6 měsíců): Institute of Atmospheric and Cryospheric Sciences, University of Innsbruck, Innrain 52f, A-6020 Innsbruck; pod vedením prof. Thomase Karla. Stáž zaměřena na měření volatilních organických látek pomocí PTR-qTOF-MS eddy kovarianční technikou a zpracování výsledných dat v MatLabu.

Členství

European Geosciences Union (EGU)
Stručná scientometrie

Juráň, S., Pallozzi, E., Guidolotti, G., Fares, S., Šigut, L., Calfapietra, C., Alivernini, A., Savi, F., Večeřová, K., Křůmal, K., Večeřa, Z., Urban, O. Fluxes of biogenic volatile organic compounds above temperate Norway spruce forest of the Czech Republic (2017) Agricultural and Forest Meteorology, 232, pp. 500-513.