prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

Foto
Pozice: Vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení analýzy proměnlivosti změn klimatu
Pracoviště:
MUNI, Brno
Kotlářská 2
Brno
602 00

Email: brazdil@sci.muni.cz
Telefon: 549 493 167

Odborné zaměření

Historická klimatologie, historická hydrologie, kolísání a změny klimatu, hydrometeorologické extrémy a jejich dopady, statistická analýza a homogenizace přístrojových meteorologických řad. 

Vzdělání

1974: Masarykova univerzita Brno, obor matematika-zeměpis


1980: Masarykova univerzita Brno, CSc. - fyzická geografie


1983: Komenského univerzita Bratislava, docent meterologie a klimatologie


1990: Karlova univerzita Praha - DrSc. - fyzická geografie


1991: Masarykova univerzita Brno - profesor fyzické geografie

Profesní kariéra

1974 - dosud: postupně asistent, odborný asistent, docent a profesor Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně


2011 - dosud: vědecký pracovník Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1983/84: Meteorologický ústav Univerzity v Bonnu, Německo (stipendium DAAD)


1985, 1988, 1990: letní polární expedice na Svalbard


1992/93: ETH Curych, Švýcarsko (hostující profesor)


1994: Univerzita Massachusetts, Amherst, USA


2005: Laboratoř klimatu a environmentálních věd, Paříž, Francie

Členství

Člen redakčních rad následujících časopisů: Geografie (Praha), Geografický časopis (Bratislava, Slovensko), Meteorologický časopis (Bratislava, Slovensko), Bulletin of Geography (Torun, Polsko), Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska (Lublin, Polsko). Člen české geografické společnosti a České meteorologické společnosti.

Stručná scientometrie

Počet publikaci na WoS (stav k 31. říjnu 2018): 134. Počet citací bez autocitací: 2782. H-index = 33.