Mgr. Lenka Foltýnová, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecká pracovnice
Oddělení: Oddělení toků látek a energie
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: foltynova.l@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Statistická analýza dat, matematické modelování, zpracování dat z eddy kovariance (toky CO2 a vody), analýza dat z komorových měření.

Vzdělání


  • 2014-2017: Ph. D. v oboru Aplikovaná bioklimatologie, AF MENDELU, Brno (Aplikace pokročilých statistických metod na časové řady toků látek a energie)

  • 2012 - 2014: Mgr. v oboru Matematická biologie na PřF MU, Brno (Prostorové modelování vegetační skladby na území střední Evropy v období posledního glaciálu)

  • 2009 - 2012: Bc. v oboru Matematická biologie na PřF MU, Brno (Prostorové modelování vegetace na základě bioklimatických dat)

Profesní kariéra

11/2017 - present     Postdoc, Global Change Research Institute CAS


9/2014 - 10/2017     Doktorand, Ústav výzkumu globální změny AV ČR


9/2013 - 9/2014     Technik, Centrum výzkumu globální změny AV ČR

Významné výzkumné pobyty a stipendia

14. 1. - 15. 7. 2018 Helsinky, Finsko, postdoc stáž, University of Helsinki


27. 9. - 31. 10 2015 Portugalsko, vylepšení algoritmu pro doplňování toků latentního tepla, bayesovské modely

Stručná scientometrie

Researcher ID: H-1872-2014