prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Foto
Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení analýzy proměnlivosti změn klimatu
Pracoviště:
MUNI, Brno
Kotlářská 2
Brno
602 00

Email: dobro@sci.muni.cz
Telefon: 549 491 491

Odborné zaměření


 • Klimatologie, kolísání a změny klimatu

 • Kvantitativní rekonstrukce klimatu

 • Historie počasí a podnebí českých zemí

 • Hydro-meteorologické extrémy

 • Městské klima

Vzdělání


 • 1985 – RNDr. v oboru fyzická geografie, UJEP Brno (nyní MU)

 • 1992 – CSc. v oboru fyzická geografie (Sněhové poměry Moravy a Slezska)

 • 2003 – docent v oboru fyzická geografie (Vichřice v českých zemích a jejich dopady na přírodu a společnost), PřF MU

 • 2014 – profesor v oboru fyzická geografie, PřF MU

Profesní kariéra


 • 1985–1991 - odborný asistent na katedře geografie PřF MU

 • 1991–2003 - odborný asistent na katedře geografie (od 1. 1. 2003 Geografický ústav)

 • od 2003 – docent (od 2014 profesor) Geografického ústavu PřF MU

Členství


 • Vědecká rada PřF MU (od. r. 2005)

 • Česká geografická společnost

 • Meteorologická společnost

 • European Society for Environmental History

 • European Geosciences Union

 • International Society for Historical Climatology and Climate History

Stručná scientometrie


 • Počet publikací na Web of Science: 56

 • H-index: 21

 • Počet citací na Web of Science (bez autocitací): 936

 • Celkový přehled publikační aktivity: 


http://is.muni.cz/lide/?uco=680#publikace