Ing. Olga V. Brovkina, CSc.

Foto
Pozice: Vedoucí týmu
Oddělení: Oddělení dálkového průzkumu země
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: brovkina.o@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Imaging and field spectoscopy, retrieval forest characteristics from Remote Sensing, land-use/ land-cover changes

Vzdělání

1997-2003 Saint Petersburg University of Aerospace Instrumentation (Russia)


2007 - 2009 Scientific Research Centre of Ecological Safety, post graduate course "Aerospace methods of Earth research"


2011 Candidate dissertation in Russian State Pedagogic University, Department of Geography (thesis "Monitoring of dumps in North-West Russia")

Profesní kariéra

2003-2012 Mozhaysky Military Aerospace Academy, Department of Ecology


2007-2010 Scientific Research Centre of Ecological Safety RAS


2012 -2013 Saint Petersburg Institute for Informatics and Automation of RAS (SPIIRAS)


2013-2015 Mendel University in Brno, PostDoc


2014 - .. Global Change Research Institute, Department of Remote Sensing

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2014 University of Helsinki, Department of Forest Science

Stručná scientometrie

http://www.researcherid.com/rid/G-9679-2014


http://beskydy.mendelu.cz/8/1/


Publications in Russian:


http://jr.rse.cosmos.ru/article.aspx?id=984&lang=eng


http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EKOW&P21DBN=EKOW&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92.