Ing. Daniela Semerádová, Ph.D.

Foto
Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: dany357@yahoo.com

Odborné zaměření

GIS (využití interpolačních metod pro vizualizaci, prostorová analýza klimatických a půdních dat) a dálkový průzkum (zpracování satelitních snímků) v oblasti hodnoceni stresu suchem a dopadů změny klimatu na růst a vývoj rostlin

Vzdělání

1997-2002: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agrnonomická fakulta - obor: Fytotechnika (titul Ing.)


2002-2008: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agrnonomická fakulta - obor: Aplikovaná a krajinná ekologie (titul Ph.D.)

Profesní kariéra

2002-2004: inženýrsko-technický pracovník na Ústavu krajinné ekologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně


od 2006: vědecko-technický pracovní na Ústavu agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova univerzita v Brně


od 2011: vědecký pracovník na CzechGlobe-Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Sekce klimatických analýz a modelování, výzkumný tým Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) - 2001, 6 měsíců


Kurz WMO - Weather Crop Modelling, Izrael - 2002, 1 měsíc


National Drought Mitigation Centre (NDMC) / CALMIT University of Nebraska-Lincoln, Nebraska - 2003, 1 měsíc GIS kurz; od 2011 několik dalších pobytů na NDMC

Stručná scientometrie

počet prací v časopisech s IF:34


počet citací (bez autocitací):553


H index (WoS): 16