Ing. Lucie Homolová, M.Sc., Ph.D.

Foto
Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Oddělení dálkového průzkumu země
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: homolova.l@czechglobe.cz
Telefon: 730 164 643

Odborné zaměření


  • Dálkový průzkum Země se zaměření na vegetaci

  • Obrazová a pozemní spektroskopie

  • Optické vlastnosti vegetace

  • Vztah mezi optickými, strukturálními a ekofyiziologickými vlastnostmi listoví

  • Využití modelů radiativního transferu pro interpretaci DPZ dat

  • Metody odhadu vegetačních charakteristik z dat DPZ

Vzdělání

Doktorské studium (2008 - 2013): Wageningen University, Nizozemí


Disertační práce pod vedením Prof. M.E. Schaepmana a Dr. J. Cleverse na téma využití obrazové spektroskopie pro monitorování ekologie lesních a lučních ekosystémů.Magisterské studium (1999 - 2006):


Krajinné inženýrství, Česká zemědělská univerzita v Praze


Geo-informační systémy a dálkový průzkum Země, Wageningen University, Nizozemí


Diplomová práce pod vedením Prof. M.E. Schaepmana a Dr. Z. Malenovského se zabývala tématem odhadu indexu listové plochy smrkových porostů z dat obrazové spektroskopie a metod radiativního transferu

Profesní kariéra

2014 - současnost: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno


2011 - 2012: Remote Sensing Laboratories, University of Zurich, Švýcarsko


2010 - 2011: Odd. geoinformatiky a dálkového průzkumu Země, Varšavská univerzita, Polsko


2008 - 2010: Specim, Oulu, Finsko


2005 - 2008: Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Brno

Významné výzkumné pobyty a stipendia


  • PhD student v rámci Marie Currie Research Training Network Hyper-I-Net

  • Erasmus student na Wageningen University, Nizozemí

Členství

Marie Curie Alumni Association

Stručná scientometrie

Přehled publikací: http://www.researcherid.com/rid/A-8436-2011


Recenzované publikace s IF (8), počet citací bez auto-citaci (130), H-index (5) (dle WoS, 12/2016)Vybrané publikace:


Homolová L, Schaepman ME, Lamarque P, Clevers JGPW, de Bello F, Thuiller W, Lavorel S (2014) Comparison of remote sensing and plant trait-based modelling to predict ecosystem services in subalpine grasslands. Ecospheres 5(8): art100.


Homolová L, Malenovský Z, Clevers JGPW, García-Santos G, Schapeman ME (2013) Review of optical-based remote sensing for plant trait mapping. Ecological Complexity 15: 1-16


Rautiainen M, Mõttus M, Yáñez-Rausell L, Homolová L, Malenovský Z, Schaepman ME (2012) A note on upscaling coniferous needle spectra to shoot spectral albedo. Remote Sensing of Environment, 117, 469-474