Ing. Ondřej Cudlín, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník (post-doktorand)
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v.v.i.
Lipová 1789/9
České Budějovice
370 05

Email: cudlin.o@czechglobe.cz

Odborné zaměření

ekosystémové funkce a služby ve vztahu k biodiverzitě


obnova ekosystémových funkcí v krajně postižené povrchovou těžbou uhlí


hodnocení biotopů z hlediska diverzity rostlinných společenstev


drobní zemní savci jako indikátory stavu ekosystému

Vzdělání

2008 –2012: Postgraduální studium na České zemědělské univerzitě v Praze,Fakulta životního prostředí, Katedra aplikované ekologie, obor Aplikovaná a krajinná ekologie


2006-2008: Magisterské studium na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulta, obor Agroekologie

Profesní kariéra

2015 – současnost: Postdoktorand v Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., pracoviště České Budějovice (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)


2013 – 2015: Odborný pracovník v Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., pracoviště České Budějovice (na DPČ)


2013 – 2015: Vědecko pedagogický pracovník na Katedře aplikované ekologie krajiny, FŽP ČZU v Praze


2009 – 2013: Technický pracovník na Katedře aplikované ekologie krajiny, FŽP ČZU v Praze

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1.9. - 15.12. 2004 - Studijní pobyt ve Švédsku na Sveriges Lantbruksuniversitet v Uppsale, absolvování předmětu Conservation Biology 2.

Členství

Česká společnost pro krajinnou ekologii

Stručná scientometrie

Počet článků v impaktovaných časopisech (WOS): 3