Ing. Marcela Hlaváčová

Foto
Pozice: Doktorand
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: hlavacova.m@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Reakce rostlin na stres abiotickými faktory kontrolovanými v rámci růstových komor.

Vzdělání

září 2014 - zahájení doktorského typu studia v oboru Aplikovaná bioklimatologie (Mendelova univerzita v Brně, Brno, Agronomická fakulta - Ústav agrosystémů a bioklimatologie)


květen 2014 - ukončení magisterského studia v oboru European Forestry (Mendelova univerzita v Brně, Brno, Lesnická a dřevařská fakulta)


červen 2012 - ukončení bakalářského studia v oboru Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí (Mendelova univerzita v Brně, Brno, Lesnická a dřevařská fakulta)

Profesní kariéra

srpen 2014 - současnost - zaměstnanec Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. v Brně, Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy


září 2014 - současnost - studentka doktorského typu studia - obor Aplikovaná bioklimatologie (Mendelova univerzita v Brně, Brno, Agronomická fakulta, Ústav agrosystémů a bioklimatologie)

Stručná scientometrie

počet publikací (WOS/GoogleScholar): 5/4 + 2 abstraktyHlaváčová, M., Klem, K., Rapantová, B., Novotná, K., Urban, O., Hlavinka, P., Smutná, P., Horáková, V., Škarpa, P., Pohanková, E., Wimmerová, M., Orság, M., Jurečka, F., Trnka, M., 2018. Interactive effects of high temperature and drought stress during stem elongation, anthesis and early grain filling on the yield formation and photosynthesis of winter wheat. Field Crops Research. 2018. sv. 221, s. 182–195. ISSN: 0378–4290. URL: https://www.sciencedirect.comHlaváčová, M., Klem, K., Smutná, P., Škarpa, P., Hlavinka, P., Novotná, K., Rapantová, B., Trnka, M., 2017. Effect of heat stress at anthesis on yield formation in winter wheat. Plant, soil and environment. 2017. sv. 63, č. 3, s. 139–144. ISSN 1214–1178. URL: http://www.agriculturejournals.czHlaváčová, M., Pohanková, E., Klem, K., Hlavinka, P., Trnka, M., 2016. Effect of drought stress on selected winter wheat yield formation components within pot and field experimental design. In MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 63–68. ISBN 978-80-7509-443-8. URL: https://mnet.mendelu.czHlaváčová, M., Rapantová, B., Novotná, K., Klem, K., Hlavinka, P., Trnka, M., 2016. Effect of high temperature and water shortage stresses duration during anthesis on the selected winter wheat yield formation components. In MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 69–74. ISBN 978-80-7509-443-8. URL: https://mnet.mendelu.czHlaváčová, M., Orság, M., Fischer, M., Klem, K., Trnka, M., 2015. The poplar clone (Populus Maximowiczii A. Henry × P. nigra L.) growth under the controlled environment of growth chambers. In TOWARDS CLIMATIC SERVICES, Nitra 2015. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015, s. 26. ISBN 978-80-552-1389-7. URL: http://www.sbks.skHlaváčová, M., Pohanková, E., Klem, K., Trnka, M., 2015. Effect of temperature stress and water shortage on thousand grain weight of selected winter wheat varieties. In MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 43–47. ISBN 978-80-7509-363-9. URL: https://mnet.mendelu.cz