Ing. Matěj Orság, Ph.D.

Foto
Pozice: vědecký pracovník (postdoc)
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: orsag.matej@gmail.com

Odborné zaměření

Výzkum v oblasti mikrometeorologie a zemědělského výzkumu. Hlavní zaměření na měření a výpočet toků vody ze zemědělské krajiny (výpar), v různých prostorových měřítcích (měření transpiračního toku dřevin, eddy covariance, metoda Bowenova poměru a energetické bilance). Správa, analýza, interpretace a publikování vědeckých výsledků. Technická podpora pro servis a údržbu meteorologických stanic a jiné vědecké infrastruktury na experimentálních lokalitách v ČR a Rakousku.

Vzdělání

2017 - PhD., na Mendelově univerzitě v Brně, obor Obecná produkce rostlinná, Název disertační práce: Agrometeorologické aspekty růstu a vývoje rychle rostoucích rostlin, školitel: prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, PhD.


2009 - Ing., obor Agroekologie, Mendelova univerzita v Brně


2006 - Bc., obor Agroekologie, Mendelova univerzita v Brně

Profesní kariéra

2017 - doposud - postdoc výzkumník na Czechglobe, v rámci skupiny VT3


2011 - 2017 - doktorand / technik na Czechglobe, v rámci skupiny VT3

Ocenění

2011 - 1. místo za prezentaci na konferenci MendelNet, kategorie Biologie rostlin


2012 - 2. místo za prezentaci na konferenci MendelNet, kategorie Biologie rostlin


2013 - Director's award na konferenci Global Change and Resilience

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2015 - 2 týdenní stáž a přednáška v centru excelence PLECO (Plant & Vegetation Ecology) na univerzitě v Antverpách, Antverpy, Belgie


2012 - stipendium projektu AKTION - řešitel - 3 měsíční výzkumné stipendium na univerzitě BOKU, Vídeň, Rakousko


2012 - 2014 - USA, North Carolina State University, 5 pobytů v celkové délce 3 měsíce, Raleigh, NC, USA


2007 - 2008 - 10 měs. stipendium Erasmus, UPV Valencia, Španělsko

Stručná scientometrie

k srpnu 2018:


h-index dle WOS/GoogleScholar: 3 / 4

počet publikací na WOS celkem: 25

počet citací dle WOS/GoogleScholar: 44 / 64

https://www.researchgate.net/profile/Matej_Orsag


ResearcherID: G-9765-2014


ORCID ID:       0000-0003-4289-5933


Publikace:


Orság, M., Fischer, M., Tripathi, A. M., Žalud, Z., Trnka, M. (2018). Sensitivity of short rotation poplar coppice biomass productivity to the throughfall reduction – Estimating future drought impacts. Biomass and Bioenergy, 109: 182-189, doi: 10.1016/j.biombioe.2017.12.028, IF 3.358


Pozníková, G., Fischer, M., Kesteren, B., Orság, M., Hlavinka, P., Žalud, Z., Trnka, M. (2018). Quantifying turbulent energy fluxes and evapotranspiration in agricultural field conditions: A comparison of micrometeorological methods. Agricultural Water Management, 209: 249-263, doi: 10.1016/j.agwat.2018.07.041, IF 3.182


Tripathi, A. M., Klem, K., Fischer, M., Orság, M., Trnka, M., Marek, M. V. (2018). Water availability influences accumulation and allocation of nutrients and metals in short-rotation poplar plantation. Biomass and Bioenergy, 116: 151-160. doi: 10.1016/j.biombioe.2018.06.010, IF 3.358


Pohanková, E., Hlavinka, P., Orság, M., Takáč, J., Kersebaum, K. C., Gobin, A., Trnka, M. (2018). Estimating the water use efficiency of spring barley using crop models. The Journal of Agricultural Science. 1-17. doi: 10.1017/S0021859618000060, IF 1.186


Hlaváčová, M., Klem, K., Rapantová, B., Novotná, K., Urban, O., Hlavinka, P.,  Smutná, P., Horáková, V., Škarpa, P., Pohanková, E.,  Wimmerová, M., Orság, M.,  Jurečka, F., Trnka, M. (2018). Interactive effects of high temperature and drought stress during stem elongation, anthesis and early grain filling on the yield formation and photosynthesis of winter wheat. Field Crops Research, 221: 182-195, doi: 10.1016/j.fcr.2018.02.022, IF 3.127


Tripathi, A. M., Pohanková, E., Fischer, M., Orság, M., Trnka, M., Klem, K., Marek, M. V. (2018). The Evaluation of Radiation Use Efficiency and Leaf Area Index Development for the Estimation of Biomass Accumulation in Short Rotation Poplar and Annual Field Crops. Forests, 9(4): 168, doi:  10.3390/f9040168, IF 1.956


Fischer, M., Zenone, T., Trnka, M., Orság, M., Montagnani, L., Ward, E. J., Tripathi, A., M., Hlavinka, P., Seufert, G., Žalud, Z., King, J., S., Ceulemans, R. (2017). Water requirements of short rotation poplar coppice: Experimental and modelling analyses across Europe. Agricultural and Forest Meteorology, 250-251: 343-360, doi: 10.1016/j.agrformet.2017.12.079, IF 4.039


Trnka, M., Fischer, M., Bartošová, L., Orság, M., Kyncl, T., Ceulemans, R., King, J., S., Büntgen, U. (2016). Potential and limitations of local tree ring records in estimating a priori the growth performance of short-rotation coppice plantations. Biomass and Bioenergy, 92: 12-19, doi: 10.1016/j.biombioe.2016.05.026, IF 3.358


Fischer, M., Trnka, M., Kučera, J., Deckmyn, G., Orság, M., Sedlák, P., Žalud, Z., Ceulemans, R. (2013). Evapotranspiration of a high-density poplar stand in comparison with a reference grass cover in the Czech-Moravian Highlands. Agricultural and Forest Meteorology, 181: 43-60,  doi: 10.1016/j.agrformet.2013.07.004, IF 4.039


Orság, M., Fischer, M., Trnka, M., Tripathi, A., M., Žalud, Z. (2013). Transpiration of poplar based short rotation coppice under drought stress. Acta Horticulturae, 991: 231-237, doi: 10.17660/ActaHortic.2013.991.28


Fischer, M., Orság, M., Trnka, M., Pohanková, E., Hlavinka, P., Tripathi, A. M., Žalud, Z. (2013). Annual and intra-annual water balance components of a short rotation poplar coppice based on sap flow and micrometeorological and hydrological approaches. Acta Horticulturae, 991: 401-408, doi: 10.17660/ActaHortic.2013.991.49


Hlavinka, P., Trnka, M., Kersebaum, K. C., Čermák, P., Pohanková, E., Orság, M., Pokorný, E., Fischer, M., Brtnický, M., Žalud, Z. (2013). Modelling of yields and soil nitrogen dynamics for crop rotations by HERMES under different climate and soil conditions in the Czech Republic. Journal of Agricultural Science, 152(02): 188-204, doi 10.1017/s0021859612001001, IF 1.186