Mgr. Petr Vítek, Ph.D.

Foto
Pozice: Vědecký pracovník
Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: vitek.p@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Ramanova spektrometrie biologických a geobiologických materiálů.

Vzdělání

2006 – 2010: postgraduální studium geologie, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze. (Ph.D. 11/2010)


2003 – 2006: Geologie životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze. (Mgr. 5/2006)


2000 – 2003: Hospodaření s přírodními zdroji, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze. (Bc. 6/2003)

Profesní kariéra

2011 – 2014: vědecký pracovník, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přf UK.


2014 - nyní: vědecký pracovník, Ústav výzkumu globální změny AVČR, v.v.i.

Ocenění

Bolzanova cena (2011) pro nejlepší doktorské práce obhájené na Univerzitě Karlově v Praze.


Významné výzkumné pobyty a stipendia

2012: Stáž v Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid, Španělsko (Dr. J. Wierzchos).


2010: Pobyt na University of Sydney, School of Chemistry, Vibrational/Electronic Spectroscopy (Dr. Elizabeth Carter) se zaměřením na metodu rychlého Ramanovského mapování.


2009: Stáž na University of Bradford, Centre for Astrobiology and Extremophile Research, Anglie (Prof. H.G.M. Edwards).


Účastník celkem 4 expedic do puští Atacama (Chile) a Mojave (USA).


 

Stručná scientometrie

Články v impaktovaných časopisech: 28


Další recenzované publikace: 1


Citace podle WoS: 631 (celkem), 558 (bez autocitací)


H-index: 16Researcher ID: R-8022-2016