Mgr. Jan Geletič, Ph.D.

Foto
Pozice: Junior Researcher
Oddělení: Oddělení analýzy proměnlivosti změn klimatu
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: geletic.j@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Klima měst, místní klimatické zóny, aplikovaná geoinformatika, dálkový průzkum Země (DPZ), kartografie, programování v R.

Vzdělání

2013 - 2017 | Ph.D.  • Masarykova univerzita | Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav

  • název disertační práce: Faktory podmiňující prostorovou diferenciaci teploty vzduchu v prostředí městského klimatu.


2008 - 2010 | Mgr.  • Univerzita Palackého v Olomouci | Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

  • název diplomové práce: Využití vícerozměrných statistických metod pro hodnocení závislosti výskytu rostlin na přírodních faktorech zájmového území a stanovení významnosti faktorů ovlivňujících tuto závislost.


2005 - 2008 | Bc.  • Univerzita Palackého v Olomouci | Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

  • název bakalářské práce: Charakteristika přírodního prostředí modelové lokality Halenkovice na základě analýzy časových řad.

Profesní kariéra

2015 - nyní | CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. | Brno  • Doktorand – tvorba a správa podkladových dat, práce s modelem MUKLIMO, analýza výsledků


2013 - 2014 | Univerzita Palackého | Olomouc  • Projektový pracovník (projekt Česko-polské spolupráce Edu2Work) – kartografické zpracování, analýza dat, IT podpora, administrace webu


2012 - 2013 | Univerzita Palackého | Olomouc  • Projektový pracovník (projekt Geoinovace) – kartografické zpracování, analýza dat, IT podpora


2010 - 2012 | Univerzita Palackého | Olomouc  • GAČR 205/09/1297 Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst – administrace webu, GIS analýzy, zpracování satelitních snímků (LANDSAT 5 a ASTER), kartografické práce, zpracování a údržba databáze meteorologických měření

Ocenění

Cena děkana přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2013)


Cena děkana přírodovědecké fakulty Masarzkovz univeryitz v Brně (2017)

Stručná scientometrie

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Geletic


Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=oHzD4gUAAAAJ&hl=cs