Ing. František Jurečka

Foto
Pozice: doktorand
Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: jurecka.f@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Dálkový průzkum Země - odhad evapotranspirace a odhad výnosu polních plodin


Modelování pomocí růstových modelů (DSSAT)

Vzdělání

2000 - 2004: Studium na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě  • Lesní hospodářství


2005 - 2011: Mendelova univerzita v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta  • Studijní obor Krajinné inženýrství - Biotechnické úpravy krajiny


2015 - dosud: Mendelova univerzita v Brně – Agronomická fakulta  • Studijní obor Ekologie a ochrana prostředí - Aplikovaná bioklimatologie (PhD. studium)


Profesní kariéra

2012 - 2013: Odbor životního prostředí a zemědělství - Magistrát města Zlína  • Odborný referent


2013 - 2015: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, Brno  • Administrativní činnost (Asset management)


2015 - dosud: Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta, Ústav agrosystémů a bioklimatologie  • Vědecko-výzkumný pracovník


2015 - dosud: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe), Brno  • Vědecko-výzkumný pracovník - doktorand

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2008 - 2009: Univerzita v Helsinkách - Lesnická a zemědělská fakulta  • Studijní pobyt v rámci projektu Erasmus Exchange Program


2015: Pracovní pobyt v USA  • Absolvování kurzu DSSAT v Griffinu, návštěva pracovniště USDA v Beltsvillu

Stručná scientometrie

Hodnota h–indexu k 31.1.2018 dle Google Scholar byla 2


Počet publikací na Google Scholar celkem: 5


Počet citací dle GoogleScholar: 17
Publikace v Google Scholar:


Jurečka, F., Anderson, M., Hlavinka, P., Semerádová, D., Trnka, M., Hain, CH., Gao, F., Yang, Y., Žalud, Z. 2015: Monitoring of water use, drought and yield impacts of winter wheat using imaginery from satellites. In MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. st. 54-59. ISBN: 978-80-7509-363-9


Jurečka, F, Hlavinka, P., Lukas, V., Trnka, M., Žalud, Z. 2016: Crop Yield Estimation in the Field Level Using Vegetation Indices. In: MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. st. 90-95. ISBN 978-80-7509-443-8


Anderson, M., Hain, C., Jurečka, F., Trnka, M., Hlavinka, P., Dulaney, W., Otkin, J., Johnson, D., Gao, F.: Relationships between the evaporative stress index and winter wheat and spring barley yield anomalies in the Czech Republic. Climate Research, Volume 70, Issue 2-3, 2016, st. 215–230, ISSN: 0936-577X
Ruiz-Ramos, M., Ferrise, R., Rodríguez, A., Lorite, I.J., Bindi, M., Carter, T.R., Fronzek, S., Palosuo, T., Pirttioja, N., Baranowski, P., Buis, S., Cammarano, D., Chen, Y., Dumont, B., Ewert, F., Gaiser, T., Hlavinka, P., Hoffmann, H., Höhn J.G., Jurečka, F., Kersebaum K.C., Krzyszczak, J., Lana, M., Mechiche-Alami, A., Minet, J., Montesino, M., Nendel, C., Porter J.R., Ruget, F., Semenov M.A., Steinmetz, Z., Stratonovitch, P., Supit, I., Tao, F., Trnka, M., de Wit, A., Rötter, R. P.: Adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate and CO2 in a Mediterranean environment. Agricultural Systems 159 (2018), p. 260–274, ISSN: 0308-521X


Ruiz-Ramos, M., Ferrise, R., Rodríguez, A., Lorite, I.J., Bindi, M., Carter, T.R., Fronzek, S., Palosuo, T., Pirttioja, N., Baranowski, P., Buis, S., Cammarano, D., Chen, Y., Dumont, B., Ewert, F., Gaiser, T., Hlavinka, P., Hoffmann, H., Höhn J.G., Jurečka, F., Kersebaum K.C., Krzyszczak, J., Lana, M., Mechiche-Alami, A., Minet, J., Montesino, M., Nendel, C., Porter J.R., Ruget, F., Semenov M.A., Steinmetz, Z., Stratonovitch, P., Supit, I., Tao, F., Trnka, M., de Wit, A., Rötter, R. P.: Applying adaptation response surfaces for managing wheat under perturbed climate and elevated CO2 in a Mediterranean environment. FACCE MACSUR Reports 10 (2017)