Ing. et Ing. Petra Veselá, Ph.D.

Foto
Pozice: odborný pracovník V a V
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
MendelGlobe
Zemědělská 1665/1
Brno
613 00

Email: vesela.p@czechglobe.cz

Odborné zaměření


  • populační genetika

  • houbová společenství hranice lesa

Vzdělání

2012 - 2016: doktorské studium (obor: Fytologie lesa), Mendelova univerzita v Brně


2012 - 2014: magisterské studium (Rostlinné biotechnologie), Mendelova univerzita v Brně


2009 - 2011: magisterské studium (Lesní inženýrství), Mendelova univerzita v Brně


2006 - 2009: bakalářské studium (Lesnictví), Mendelova univerzita v Brně

Profesní kariéra

červen 2015 - dosud: pracovník vědy a výkumu ÚVGZ AV ČR, v. v. i.


2011 - 2014: pracovník vědy a výzkumu Mendelova univerzita v Brně


červenec 2013: odborná praxe, Výkumný Ústav pícninářský, Troubsko

Stručná scientometrie

Počet článků v impaktovaných časopisech (WOS): 2


H index (WOS): 1