doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: zapletal.m@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Vliv přízemního ozonu na lesní ekosystémy v kontextu klimatické změny, stanovení atmosférických polutantů a jejich vliv na lesní ekosystémy, acidifikace a eutrofizace lesních ekosystémů, ekosystémové služby, trvale udržitelný rozvoj životního prostředí.


Vzdělání

2004   habilitace v oboru environmentalistika, Fakulta ekologie a environmentalistiky, Technická univerzita  Zvolen


1994 -1998  doktorské studium ochrany životního prostředí v průmyslu, Hornicko- geologická fakulta, Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě


1978 - 1982   inženýrské studium systémového inženýrství, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská v Ostravě


Profesní kariéra

2015 - dosud - vědecký pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v. i.


2004 - dosud -  docent, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě


1993 - dosud - vedoucí vědecký pracovník, Ekotoxa s.r.o. - Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny


1991 - 2004 -   odb. asistent; Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavé

Ocenění

Bronzová medaile Slezské univerzity v Opavě

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1990 - Reinhart academy of museology, Leiden, Holandsko


1992 – Swedish Environmental Research Institute, Göteborg, Švédsko


2002 – United States Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, North Carolina, USA


Stručná scientometrie

Počet impaktovaných článků: 13


Počet citací: 69


H-index: 4