Mgr. Anna Lamačová, Ph.D.

Foto
Pozice: Postdoktorand
Oddělení: Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: anna.bencokova@gmail.com

Odborné zaměření

hydrologie pramenných povodí, hydrologické modelování, vliv klimatických změn na vodní bilanci, režimy podzemních vod

Vzdělání

2007-2014  doktorský studijní program Aplikovaná a krajinná ekologie, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze


Téma disertační práce:


Vliv globálních změn klimatu na hydrologický režim pramenných povodí


2002-2007 magisterské studium, studijní program biologie, katedra Ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Profesní kariéra

2011 - nyní: Postdoktorand na Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů


2008 - nyní: vědecká pracovnice, Česká geologická služba, oddělení biogeochemie a klimatické změny


2008 - nyní: hydrolog, Český hydrometeorologický ústav, oddělení podzemních vod (od roku 2013 na rodičovské dovolené)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2012 Pennsylvania State University, State College, USA (2 týdny)


2004 Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Earth and Life Science, Nizozemí (3 měsíce)


 

Stručná scientometrie

http://www.researcherid.com/rid/H-7048-2014


Lamačová, A., Hruška, J., Trnka, M. et al. (2018). 
Modelling future hydrological pattern in a Bohemian Forest headwater catchment. Silva Gabreta, 24, 47–67.


Beneš, F., Horecký, J., Takaaki et al. (2017). Evidence for responses in water chemistry and macroinvertebrates in a strongly acidified mountain stream. Biologia, vol. 72, 1049-1058.


Yu, X., Lamačová, A., Duffy, C. et al. (2016). Hydrological model uncertainty due to spatial evapotranspiration estimation methods. Computers and Geosciences, vol. 90, 90-101.


Ledvinka, O. &  Lamačová, A. (2015). Detection of field significant long-term monotonic trends in spring yields. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 29, 1463−1484.


Yu, X., Lamacova, A., Duffy, C. et al. (2015). Modelling long-term water yield effects of forest management in a Norway spruce forest. Hydrological Sciences Journal, 60, 174−191.


Lamacova, A., Hruska, J., Kram, P. et al. (2014). Runoff Trends Analysis and Future Projections of Hydrological Patterns in Small Forested Catchments. Soil and Water Research, 9, 169−181.


Banwart, S., Menon, M., Bernasconi, S.M. et al. (2012). Soil processes and functions across an international network of Critical Zone Observatories: Introduction to experimental methods and initial results. Comptes Rendus Geoscience, 344, 758−772.


Benčoková, A., Krám, P. & Hruška, J. (2011). Future climate and changes in flow patterns in Czech headwater catchments. Climate Research, 49, 1–15.


Benčoková, A., Hruška, J. &  Krám, P. (2011). Modeling anticipated climate change impact on biogeochemical cycles of an acidified headwater catchment. Applied Geochemistry, 26, 6−8.