Mgr. Kateřina Zamazalová

Pozice: doktorand
Oddělení: Oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
V Jirchářích 149/6
Praha
110 00

Email: zamazalova.k@czechglobe.cz

Odborné zaměření

vývoj půd, chemické vlastnosti půd, organický materiál v půdách, pedologický průzkum pomocí radaru GPR

Vzdělání

2014 - nyní: doktorské studium - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor Fyzická geografie a geoekologie


téma DP: Využití radaru GPR v pedologickém průzkumu


2012 - 2014: navazující magisterské studium - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor Fyzická geografie a geoekologie


téma DP: Charakteristika půd ve vztahu k reliéfu a způsobu obhospodařování v okolí Svaté Heleny v rumunském Banátu


2009 - 2012: bakalářské studium - Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor Geografie a kartografie


téma BP: Fyzickogeografické aspekty sukcese vegetace a vývoje půd se zaměřením na těžební tvary