Mgr. et Mgr. Jan Daněk

Foto
Pozice: odborný pracovník V a V
Oddělení: Oddělení společenského rozměru globální změny
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
V Jirchářích 149/6
Praha
110 00

Email: danek.j@czechglobe.cz

Odborné zaměření


 • Ekosystémové služby v rozhodovacích procesech a tvorbě politik • Přírodě blízká adaptační opatření s využitím konceptu ekosystémových služeb

Vzdělání


 • 2015 - současnost: Environmentální studia (Ph.D.)
  Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí + Fakulta humanitních studií
  Disertační práce: Ekosystémové služby v environmentální politice a rozhodování v České republice • 2011 - 2015: Sociální a kulturní ekologie (Mgr.)
  Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií • 2007 - 2010: Evropská studia se zaměřením na evropské právo (Mgr.)
  Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

Profesní kariéra


 • 9/2016 - současnost: Oddělení společenského rozměru globální změny, Ústav výzkumu globální změny, AV ČR, v.v.i. • 2014 - 2016: Referent / ministerský rada v Odboru mezinárodních vztahů
  Ministerstvo životního prostředí

Členství


 • Young Ecosystem Services Specialists (YESS) • Ecosystem Services Partnership (ESP)