RNDr. Pavel Sedlák, CSc.

Pozice: vědecký pracovník
Oddělení: Oddělení toků látek a energie
Pracoviště:
ÚVGZ AV ČR, v. v. i.
Bělidla 4a
Brno
603 00

Email: sedlak.p@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Mikrometeorologie; fyzika mezní vrstvy atmosféry; parametrizace procesů v mezní vrstvě a na zemském povrchu v numerických modelech

Vzdělání

1994: CSc., meteorologie a klimatologie, Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, Praha


1981: absolvování studia meteorologie a klimatologie, Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy, Praha

Profesní kariéra

od r. 2004: výzkumný pracovník v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, Brno


od r. 1982: výzkumný pracovník v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, Praha

Stručná scientometrie

Researcher ID: F-7883-2014