Dozorčí rada

Prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. - předseda

Mgr. Mirka Šprtová, Ph.D. - místopředsedkyně

Ing. Karel Drbal, Ph.D.

RNDr. Jana Beranová

RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc.

Ing. Otmar Urban

Tajemník: David Schüch