Ekosystémová stanice Rájec – Němčice

Lokalita: Drahanská vrchovina
Nadmořská výška: 625 m. n.m.
Průměrná roční teplota (2012): 8,15 °C
Průměrný roční úhrn srážek (2012): 631 mm
Ekosystém: Smrkový porost (stáří 113 let)

Výzkum

  • Dlouhodobé monitorování toků energie a látek
  • Zkoumání fyziologických procesů (fotosyntézy, respirace a transpirace)
  • Pochopení fungování smrkového ekosystému jako celku a předpověď jeho budoucího chování v podmínkách měnícího se klimatu
  • Návrhy opatření pro udržení, resp. zvýšení schopnosti smrkového ekosystému zachycovat CO2 z atmosféry

Ekosystémová stanice je

  • součástí národní vědecko-výzkumné infrastruktury pro sledování uhlíku v ČR - CzeCOS