Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž

Lokalita: Moravskoslezské Beskydy

Nadmořská výška: 850 – 908 m n.m
Průměrná roční teplota (1998 – 2011): 6,7 °C
Průměrný roční úhrn srážek (1998 – 2011): 1239 mm
Ekosystém: Smrkový les (stáří 35 let)

Výzkum

  • Dlouhodobé monitorování toků energie a látek
  • Zkoumání fyziologických procesů (fotosyntézy, respirace a transpirace)
  • Pochopení fungování smrkového ekosystému jako celku a předpověď jeho budoucího chování v podmínkách měnícího se klimatu
  • Návrhy opatření pro udržení, resp. zvýšení schopnosti smrkového ekosystému zachycovat CO2 z atmosféry

Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž je

součástí evropské infrastruktury projektu ICOS (Integrated Carbon Observation System) začleněného do mezinárodní výzkumné infrastruktury ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)

  • součástí národní vědecko-výzkumné infrastruktury pro sledování uhlíku v ČR -CzeCOS
  • vzorovým pracovištěm evropského centra excelence CzechGlobe