Spolupráce

Vybudovaná infrastruktura Czechglobe je poměrně nákladná a unikátní. To vytváří předpoklady, aby byla maximálně efektivně využívána ať už špičkovými zahraničními odborníky, podílejících se na vývoji nových technik a metodik (formou open access), domácími odborníky ze společných pracovišť a jiných výzkumných institucí, nebo studenty magisterských a doktorských studijních programů pro které je ÚVGZ nositelem rozšířené akreditace.

Samostatnou kapitolou spolupráce je smluvní výzkum s odborníky z komerčních firem a veřejných institucí, kteří mohou specializovanou infrastrukturu za poplatek využívat.