Výběrová řízení

Veřejné zakázky

Volná místa

Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. hledá do svého vědeckého týmu Sekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy pracovníka na pozici technik v rámci projektu SustES pro zakládání a vedení polních experimentů zaměřených na adaptační opatření, zajištění polních měření a odběrů vzorků  (pracovní úvazek 0,3).

Požadovaný profil:
Základní formální předpoklady:

 • minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
 • pracovní zkušenost v oblasti výzkumu
 • bezúhonnost

Základní předpoklady:

 • odpovědnost a pečlivost
 • organizační schopnosti a schopnost týmové práce
 • schopnost učit se nové metody

Odborné předpoklady:
Splnění níže uvedených podmínek

 • zkušenost se zakládáním a vedením polních experimentů
 • zkušenost s odběry vzorků a polními měřeními

Náplň práce:

Pozice technika pro polní pokusy zaměřené na hodnocení vlivu adaptačních opatření zahrnuje organizaci zakládání polních experimentů, provádění standardních ošetření v průběhu experimentu, organizování a provádění měřících kampaní a odběrů vzorků, organizaci sklizně a základní zpracování dat.  Předpokládaný nástup je od 1.8.2018.

Termín uzávěrky přihlášek 21.7.2018

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem, motivačním dopisem a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu -  jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice).


Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. hledá do svého vědeckého týmu Sekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy pracovníka na pozici vědecký pracovník – junior v rámci projektu SustES pro hodnocení  vlivu adaptačních opatření na půdní mikrobiologii a půdní vlastnosti  (pracovní úvazek 0,3).

Požadovaný profil:
Základní formální předpoklady:

 • dokončené VŠ vzdělání
 • titul Ph.D. nebo CSc.
 • zkušenosti v oblastech půdní mikrobiologie, hodnocení půdních vlastností a cyklů živin v půdě
 • bezúhonnost

Základní předpoklady:

 • anglický jazyk slovem i písmem
 • zkušenosti s řešením výzkumných projektů
 • schopnost samostatně publikovat vědecké práce
 • H-index minimálně 5
 • ochota cestovat a učit se
 • schopnost týmové práce
 • kritické myšlení
 • flexibilita

Odborné předpoklady:
Splnění níže uvedených podmínek

 • zkušenost s využitím a interpretací metod pro vyhodnocení mikrobiální aktivity v půdě
 • zkušenost s využitím a interpretací metod pro vyhodnocení vyplavování minerálního dusíku v půdě
 • zkušenost se zakládáním a vedením polních experimentů

Náplň práce:

Pozice vědeckého pracovníka – junior pro hodnocení vlivu adaptačních opatření na půdní mikrobiologii a půdní vlastnosti zahrnuje především odpovědnost za zakládání a vedení polních experimentů zaměřených na vyhodnocení vlivu adaptačních opatření (aplikace biouhlu, zakládání porostů do mulče meziplodin, technologie bezorebného setí) na mikrobiální aktivitu v půdě, vyplavování minerálního dusíku a změny v obsahu a stabilitě organického uhlíku v půdě. Tato pozice předpokládá metodické vedení a koordinaci polních experimentů, odběru vzorků, kontinuálního monitoringu a laboratorních analýz, následné zpracování výsledků, interpretaci a publikování ve vědeckých časopisech.   

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem, motivačním dopisem a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu -  jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice) do 21.7.2018. Nástup od 1.8.2018.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. hledá do svého brněnského vědeckého týmu Sekce klimatických analýz a modelování v rámci projektu SustES posilu pro dendroklimatologické analýzy a vývoj metodiky CliChE (pracovní úvazek 0,3).

Požadovaný profil:
Základní formální předpoklady:

 • dokončené VŠ vzdělání v oblasti fyzické geografie a/nebo klimatologie
 • zkušenosti v oblasti statistických nebo datových analýz
 • bezúhonnost

Základní předpoklady:

 • anglický jazyk písmem
 • schopnost samostatné práce
 • ochota cestovat a učit se
 • schopnost týmové práce
 • kritické myšlení
 • flexibilita

Odborné předpoklady:
Splnění níže uvedených podmínek

 • znalost/zkušenost s využitím statistických metod 
 • znalost/zkušenost s analýzami v oblasti klimatologie nebo fyzické geografie

Náplň práce:

Pozice vývojáře metodiky CliChE v rámci projektu SustES obnáší sběr terénních dat, jejich laboratoní zpracování a následnou analýzu. Předpokládá se příprava publikací v oblasti dendroklimatologických analýz, bioklimatologie vybraných druhů (např. lanýžů) a  přípravy metodiky CliChE pro lepší cílení adaptací na změnu v souladu s potřebami projektu SustES.

Pokud vás pracovní náplň zaujala a splňujete alespoň z větší části dané požadavky, neváhejte zasílat své strukturované životopisy na adresu jobs@czechglobe.cz a to do 21.7. 2018. Více informací je možno získat na adrese mirek_trnka@yahoo.com. Vybrané uchazeče budeme informovat. Předpokládané datum nástupu je 1.8. 2018.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. hledá do svého brněnského vědeckého týmu Sekce klimatických analýz a modelování v rámci projektu SustES posilu pro vývoj modelů GLOBIOM a GLOBIOM-Czech (pracovní úvazek 0,4).

Požadovaný profil:
Základní formální předpoklady:

 • dokončené VŠ vzdělání v oblasti ekonomických věd výhodou
 • zkušenosti v oblasti modelování a statistických nebo ekonomických analýz
 • bezúhonnost

Základní předpoklady:

 • anglický jazyk písmem
 • schopnost samostatné práce
 • schopnost týmové práce
 • kritické myšlení
 • flexibilita

Odborné předpoklady:
Splnění níže uvedených podmínek

 • praxe v oblasti ekonomických a/nebo statistických analýz a/nebo operačního výzkumu;
 • autorství/spoluautorství vědeckých publikací
 • znalost/zkušenost s vývojem/testováním matematických modelů
 • znalost/zkušenost s analýzami v sektoru environmentálních věd

Náplň práce:

Pozice testera ekonomického modelu GLOBIOM a vývojáře modelu GLOBIOM-Czech v rámci projektu SustES. Příprava publikací v oblasti ekonomického modelování dopadů a adaptací na změnu klimatu a adaptace modelu GLOBIOM na model GLOBIOM Czech.

Pokud vás pracovní náplň zaujala a splňujete alespoň z větší části dané požadavky, neváhejte zasílat své strukturované životopisy na adresu jobs@czechglobe.cz a to do 21.7. 2018. Více informací je možno získat na adrese mirek_trnka@yahoo.com. Vybrané uchazeče budeme informovat. Předpokládané datum nástupu je 1.8. 2018.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. hledá do svého brněnského vědeckého týmu Sekce klimatických analýz a modelování v rámci projektu SustES posilu na pozici integrátora ekonomických analýz modelu GLOBIOM (pracovní úvazek 0,6).

Požadovaný profil:
Základní formální předpoklady:

 • dokončené VŠ vzdělání v oblasti ekonomických věd výhodou
 • zkušenosti v oblasti modelování a statistických nebo ekonomických analýz
 • bezúhonnost

Základní předpoklady:

 • anglický jazyk písmem
 • schopnost samostatné práce
 • schopnost týmové práce
 • kritické myšlení
 • flexibilita

Odborné předpoklady:
Splnění níže uvedených podmínek

 • praxe v oblasti ekonomických a/nebo statistických analýz a/nebo operačního výzkumu;
 • autorství/spoluautorství impaktových vědeckých publikací
 • vědecká kvalifikace ověřená dosažením h-index (WOS nebo Research Gate nejméně 2)
 • znalost/zkušenost s analýzami v sektoru environmentálních věd

Náplň práce:

Pozice integrátora výstupů ekonomického modelu GLOBIOM a vývoj modelu GLOBIOM-Czech v rámci projektu SustES. Příprava publikací v oblasti ekonomického modelování dopadů a adaptací na změnu klimatu a adaptace modelu GLOBIOM na model GLOBIOM Czech.

Pokud vás pracovní náplň zaujala a splňujete alespoň z větší části dané požadavky, neváhejte zasílat své strukturované životopisy na adresu jobs@czechglobe.cz a to do 21.7. 2018. Více informací je možno získat na adrese mirek_trnka@yahoo.com. Vybrané uchazeče budeme informovat. Předpokládané datum nástupu je 1.8. 2018.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. hledá do svého brněnského vědeckého týmu Sekce klimatických analýz a modelování v rámci projektu SustES posilu na pozici koordinátora ekonomického modelování (pracovní úvazek 0,2).

Požadovaný profil:
Základní formální předpoklady:

 • dokončené VŠ vzdělání v oblasti ekonomických  věd
 • titul Ph.D.
 • zkušenosti s vedením a koordinace týmu v oblasti modelování a statistických analýz
 • bezúhonnost

Základní předpoklady:

 • anglický jazyk písmem
 • schopnost samostatné práce
 • schopnost týmové práce
 • kritické myšlení
 • flexibilita

Odborné předpoklady:
Splnění níže uvedených podmínek

 • praxe v oblasti statistických analýz a/nebo operačního výzkumu;
 • vědecká kvalifikace ověřená dosažení titulu doc. nebo h-indexem větším než 15
 • znalost/zkušenost s analýzami v sektoru environmentálních věd
 • zkušenost s vytvářením a správou databází. 

Náplň práce:

Koordinace vědeckého týmu v oblasti ekonomického modelování dopadů a adaptací na změnu klimatu a adaptace modelu GLOBIOM na model GLOBIOM Czech.

Pokud vás pracovní náplň zaujala a splňujete alespoň z větší části dané požadavky, neváhejte zasílat své strukturované životopisy na adresu jobs@czechglobe.cz a to do 21.7.2018. Více informací je možno získat na adrese mirek_trnka@yahoo.com. Vybrané uchazeče budeme informovat. Předpokládané datum nástupu je 1.8. 2018.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. hledá asistenta pro výzkum vodní bilance rostlin

Pracovní místo je volné od léta 2018 

Jedná se o pozici odborného pracovníka výzkumu a vývoje pro měření toků vody kmenem (sap flow) tepelnými metodami. Pracovník bude jezdit do terénu na naše stanice, bude instalovat, udržovat v chodu a sbírat data z měřicích systémů. Dále se bude podílet na zpracování naměřených dat a jejich analýzách. V případě zájmu je možné doktorské studium na téma vodního provozu rostlin.  

Hledáme:

 • Absolventa VŠ biologického, nebo ekologického oboru
 • Zájem o rostlinnou fysiologii, ekologii, atmosférické procesy, ekofyziologii, zvláště pak vodní provoz rostlin.
 • Alespoň základní znalosti zpracování dat na počítači, znalost statistického software (ideálně „R“).
 • Komunikační znalos anglického jazyka.
 • Schopnost pracovat v interdisciplinárním mezinárodním týmu s vědci a techniky.
 • Řidičský průkaz (osobní vozidla) – schopnost samostatných výjezdů na terénní pracoviště v rámci ČR.

Nabízíme:

 • Kreativní práci, seberealizaci, možnost odborného růstu (studium Ph.D.)
 • Práci s nejmodernějšími přístroji
 • Práci v přátelském mezinárodním kolektivu
 • Dobré finanční ohodnocení

Pozice je otevřena do naplnění

Prosím, zašlete váš strukturovaný životopis, motivační dopis emailem (s hlavičkou „plant water relations – assistant“) na adresu  jobs@czechglobe.cz. Pokud možno, přidejte také kontakt na osobu schopnou podat reference.  


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., oddělení společenského rozměru globální změny (pracoviště V Jirchářích 149/6, Praha 1) hledá pracovníka na pozici výzkumu problematiky adaptací na změnu klimatu ve městech a přírodě blízká (ekosystémová) řešení.

Popis pozice

Pracovní pozice je zaměřena na projekty zahrnující následující činnosti:

 • Tvůrčí vědecká práce v oblasti adaptací na změnu klimatu, plánování adaptací ve městech, přírodě blízkých adaptačních opatření;
 • Zapojení do běžících výzkumných projektů, příprava projektových návrhů;
 • Požadavek na vlastní publikační činnost;
 • Aktivní zapojení do činnosti vědeckého týmu, proaktivní přístup, schopnost samostatné práce.

Místo výkonu práce:

Praha

Požadujeme:

 • Dosažené vysokoškolské vzdělání (magisterské nebo doktorské) se zaměřením na environmentální vědy, krajinnou architekturu, geografii, životní prostředí
 • Zkušenost s vědeckým publikováním v oblasti životního prostředí
 • Schopnost práce s PC, MS Office
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Zkušenost s geografickými softwary (ArcGIS) - výhodou
 • Zkušenost s analýzou kvalitativních a kvantitativních daty, statistickými analýzami, apod. - výhodou
 • Zkušenosti s participativními přístupy a metodami – výhodou

Nabízíme:

 • Zajímavou, perspektivní a smysluplnou práci v zázemí pracoviště Akademie věd ČR
 • Zapojení do mezinárodních a národních výzkumných projektů
 • Vysokou míru flexibility při práci
 • Možnost dále se vzdělávat

Termín uzávěrky přihlášek: 31.7.2018

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem, motivačním dopisem a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu -  jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice)


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., oddělení společenského rozměru globální změny (pracoviště V Jirchářích 149/6, Praha 1) hledá pracovníka na pozici výzkumu ekosystémových služeb.

Popis pozice

Pracovní pozice je zaměřena na projekty zahrnující následující činnosti:

 • Rozvíjení postupů hodnocení a prostorového modelování ekosystémových služeb;
 • Analýza různých rámců pro společensky významné hodnoty ekosystémových služeb;
 • Hodnocení vazeb mezi stavem přírodního prostředí, ekologickou integritou, službami ekosystémů a kvalitou lidského života.
 • Uplatnění participativních postupů při hodnocení ekosystémových služeb.

Místo výkonu práce:

Praha

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání (Ph.D. nebo Mgr. studující v doktorském programu) se zaměřením na environmentální studia, environmentální vědy, geografii a podobné obory.
 • Výhodou je minimálně půlroční působení na zahraničním pracovišti.
 • Zkušenosti s analýzou prostorových dat, práce v GIS a statistických a modelovacích prostředích (R, Matlab, apod.).
 • Výhodou jsou zkušenosti se společenskovědními aspekty environmentálního výzkumu (participativní metody, ekonomické hodnocení apod.).
 • Výborná znalost anglického jazyka.
 • Motivace a schopnost samostatné práce na projektech.

Nabízíme:

 • Tvůrčí práci v mezioborovém týmu, možnost růstu při rovných příležitostech.
 • Odpovídající finanční ohodnocení dle zkušeností a schopností.
 • Možnost podílet se na zajímavých projektech, včetně mezinárodních.

 

Termín uzávěrky přihlášek: 13.7.2018

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem, motivačním dopisem a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu -  jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice)